Blog

B?t ?t H?m?-? B?x?? B?t ?t H?m? T?tbiqini Yükl?yi

B?t ?t H?m?-? B?x?? B?t ?t H?m? T?tbiqini Yükl?yin

Parimatch Yükl?yin Az?rbaycan Parimatch T?tbiqini Yükl?yin Iphone V? Ipad Cihazlar?n?zda

Mobil cihazlar?n?z üçün olan 1xBet yükl?yin etdikd?n sonra qar??la?aca??n?z interfeysd? h?r ?ey saytla bir?-bir eynidir. Güzgü yükl?yin linki vasit?sil? v? ya r?smi saytda etdikl?rinizin eynisini ed? bil?c?ksiniz. Mobil t?tbiq üzr? olan b?zi bonuslardan da yararlanmaq sizin ?linizd?dir. [newline]H?mçinin siz, promokodumuzu istifad? ed?r?k ilk depozitinizd? 144 USD bonusu alacaqs?n?z.

 • M?r? ?irk?tinin t?tbiqini I?S ?ih?zl?r üçün yükl? ?d? bilm?k üçün ???St?r?-d? ?xt?r?? ?tm?li v? d?h? s?nr? t?tbiqi yükl?m?niz l?z?md?r.
 • 1win onlayn kazino istifad?çil?ri yoxlama olmadan m?rc ed? bil?rl?r.
 • ?stifad?çi dostu öz?lliyi say?sind? h?tta yeni istifad?çil?r d? q?sa zamanda bu m?rc sayt?na adaptasiya ola bil?rl?r.
 • Ancaq bu ssenarinin ehtimal? çox azd?r, cünki platformada siz yüzl?rl? qar??durmaya m?rc ed? bil?rsiz.
 • B?zi h?ll?r ?l? bilir ki, m?r? ?irk?tinin s?yt?n? giri? üçün q?d???l?r q?yulur.
 • ?dm?n m?r?l?ri üzr? m?rk?tl?r ??nl? v? ?yunön??si ?l?r?q t?klif ?lunur.

Bunu n?z?r? alaraq oyunçulara rahat, sad? v? h?r zaman mövcud olan 1xBet güzgü tapmaq üçün bir çox vasit? v? üsul t?klif olunur. Vebsayta h?m kompyuter üz?rind?n, h?m tablet, h?m d? mobil telefonlar vasit?sil? daxil olmaq olar. Sayt güzgüsü rolunu üstl?n?n bu proqram? f?rdi kompyuteriniz? yükl?m?k üçün bu p?nc?r?nin sa??nda yerl???n “Yükl?” düym?sin? vurmaq, yükl?ndikd?n sonra is? qura?d?rmaq laz?md?r. Bu 1x bahis güzgüsü funksiyal? proqramda r?smi vebsayt?n bütün funksiyalar?na çatmaq mümkündür. 1xWin proqram?nda h?m canl?, h?m d? matç önc?si oyunlar üçün m?rc etm?k v? qazanma?a ba?lamaq olar. Vebsayt?n bütün proqramlar aç?lan alt menyusundan House windows 7, 8, eight. 1 v? ten üçün 1xBet i? güzgüsünü komputeriniz? yükl?m?k mümkündür.

Fransa Antidemokratik Ölk? Oldu?unu Ört-basd?r Ed? Bilmir

Bukm?yk?r ?irk?tind? q?ydiyy?t?n?z? t?m?ml?d?qd?n s?nr? ?ktiv ??kild? m?r? ?tm?y? b??l?y? bil?rsiniz. M?r?l?r h?m v?b s?yt? üz?rind?n, h?m m?bil v?rsiy?, h?m d? m?bil t?tbiql?r v?sit?sil? q?bul ?lunur. M?r? ?tm?k üçün bukm?k?r ?irk?tin? giri? ?d?r?k ist?diyiniz n?ti??ni s?çib ku??nunuz? ?l?v? ?dirsiniz. Bund?n s?nr? is? m?r? ?t düym?sini s?ç?r?k m?r?inizi t?m?ml?m?? ?lursunuz. M?r? ?irk?tinin güzgü giri?l?rini ?irk?tin r?smi ?m?il ünv?n?nd?n y?z?r?q v? ?l??? d? int?rn?td? ?xt?r?r?q t??? bil?rsiniz.

 • B?t ?t h?m? m?r? ?irk?tinin m?bil ?ih?zl?r üçün t?tbiq d?st?yi v?rd?r.
 • Kompüterl?r üçün t?tbiqi harada yükl?m?k olar sual? haqq?nda cavab?m?z m?rc ?irk?tinin r?smi sayt? v? güzgü yükl?m? üz?rind?n olacaqd?r. [newline]Dig?r ?m?liyyatlar sisteml?rind? oldu?u kimi, siz h?mçinin mobil t?tbiqin ios-da yükl?yin üstünlüyünü istifad? ed? bil?rsiniz.
 • Sayt?n mobil versiyas?na mobil telefonlar vasit?sil? daxil olmaq ist?y?nl?r üçün brauzerd? vebsayt?n LINK ünvan?n? yazma??n?z kifay?tdir.
 • Siz Android d?st?kli mobil cihazlar?n?zda asanl?qla 1xBet yükl?yin v? bunu 2 müxt?lif yolla ed? bil?rsiniz.
 • Bir oyunda avtomatik oynatmadan istifad? ed?rk?n qeyd etm?k vacibdir aviator oyunu oyunçu diqq?tli olmal? v? m?rcl?rin? n?zar?t etm?lidir. ?tkil?rin qar??s?n? almaq v? büdc?nizi idar? etm?k üçün a?labatan limitl?r t?yin etm?k v? oyun prosesini izl?m?k laz?md?r.
 • H?mçinin h?m t?tbiqi kompüter? yükl?yin h?m d? t?tbiqi telefona yükl?yin seçiml?rind?n as?l? olmayaraq bunu ed? bil?rsiniz.

1xBet yükl?yin xüsusiyy?tini siz ?g?r windows ?m?liyyat sistemi ?sasl? mobil cihazlar?n?zda yükl?m?k ist?yirsinizs? bu da mümkündür. Ad?t?n windows ?m?liyyat sistemli cihazlar mobil t?tbiql?r üçün kasadl??? il? seçilmi?dir. Amma 1xBet bukmeyker bu mövzuya bigan? yana?mam??, sizin rahatl???n?z üçün 1xBet t?tbiqetm?sini yükl?yin windows d?st?kli mobil cihazlar üçün d? ?lçatan etmi?dir.

Parimatch Yükl?: T?tbiqini Yükl?yin – Iphone V? Ipad Cihazlar?n?zda

IOS cihazlar?m?z? d?st?kl?y?n mobil t?tbiqetm? üzr? interfeysi Android cihazlar üçün olan t?tbiql? müqayis?d? bir q?d?r f?rql?nir. 1xBet .mobi t?tbiqinin interfeysi iki hiss?y? bölünmü?dür; qar??dan g?l?n müsabiq?l?r v? canl? olaraq davam ed?nl?r. M?rc ?irk?tinin t?tbiqinin istifad?si siz? h?r hans? bir ç?tinlik yaratmayacaqd?r.

 • ?z?rb?y??nd? m?r? s?ytl?r? ?d?t?n ?z?rb?y??n dili t?klif ?dir, l?kin B?t-?t-H?m? d?yil.
 • Mobil t?tbiq vasit?sil? siz r?smi veb sayt? yükl?m?k 1xBet mobile t?tbiqd? yükl?m?k ?ans?n? ?ld? ed?c?kdir.
 • B?t ?t h?m? bukm?yk?r ?irk?ti 2005-?i ild?n b??l?y?r?q m?r? üzr? ?nl?yn xidm?tl?r t?klif ?tm?y? b??l?m??d?r v? M?lt? lis?nziy?s? ?lt?nd? öz f??liyy?tini d?v?m ?tdirir.

1xBet mobile Android-in t?kmil axtar?? sistemi is? siz? ist?diyiniz oyunlar? daha asan ??kild? tapma?a yard?mç? olacaq. Qeyd ed?k ki, bu t?tbiq vasit?sil? oyunlar? canl? izl?m?k, h?mçinin oyunlar?n t?f?rrüatl? statistikalar? il? tan?? olmaq mümkündür.

Windows Üçün 1xbet Yükl?m?

Eyni zamanda burada oyun önc?si veril?n ?msallarla tan?? olmaq v? ?n çox ehtimalla t?xmin etdiyiniz oyunlara m?rc etm?k olar. Sayt?n mobil versiyas?na mobil telefonlar vasit?sil? daxil olmaq ist?y?nl?r üçün brauzerd? vebsayt?n WEB ADDRESS ünvan?n? yazma??n?z kifay?tdir.

 • Bund?n s?nr? t?l?b ?ldu?unuz m?lum?tl?r? d?ldur?r?q q?ydiyy?t?n?z? t?m?ml?m?? ?lursunuz.
 • Crash sport Aviator oyunu bütün qumar h?v?skarlar? üçün ?la ?yl?nc?dir, bu da siz? n?inki yax?? vaxt keçirm?y?, h?m d? böyük udu?lar ?ld? etm?y? imkan ver?c?k.
 • Bunun say?sind? d? siz PC-d? 1xBet yükl?yin ?ans?nda yararlanm?? olacaqs?n?z.
 • Bukm?yk?r ?irk?ti b?t ?t h?m? m?bil ?ih?zl?r üzr? m?bil v?rsiy? d?st?yi v?rd?r.
 • I?S ?ih?zl?r üçün bukm?yk?r ?irk?tinin v?b t?tbiqini yükl? ?d? bilm?k üçün br?uz?r üz?rind?n m?r? ?irk?tinin s?yt?n? d?xil ?lun.
 • El? bu s?b?bd?n m?rc karyeran?za laz?ms?z maliyy? itkisi olmadan asanl?qla ba?laya bil?rsiniz.

Bunun say?sind? proqram?n qura?d?r?lmas? ?n müasir cihazdan çox uzaqda olsa da asanl?qla ba? verir. T?tbiq? alternativ olaraq, cihaz?n?zda https://www.1xbetaz2.com/ qura?d?r?lm?? brauzer vasit?sil? asanl?qla aç?la bil?n bahis ?irk?tinin veb sayt?n?n mobil versiyas? adland?rmaq olar.

Finlandiya Rusiyaya Qo?un Yeritm?k Üçün D?mir Yolunu Yenil?y?c?k

Android üçün güzgü yükl?yin sizin üçün siz? yax?n server tap?r v? sayt?n funksionall???n? art?r?r. 1xBet t?tbiqinin mobil cihazlar üzr? v? 1xBet yükl?m? kompüter? üzr? t?tbiql?ri r?smi sayt?n ?sas?nda f?aliyy?t göst?rir. Ümumi olaraq 1 hiss?y? ayr?l?r, bunlar is? canl? oyunlar v? g?l?n müsabiq?l?rdir.

 • Daha sonra is? 1xBet-in Android v? iOS üçün olan t?tbiql?rin? n?z?r yetir?c?yik.
 • Aviator qumar sport p?r?sti?karlar? bu proqram m?hsulunun istifad?si haqq?nda öz fikirl?rini v? t??ssüratlar?n? bölü?ürl?r.
 • Yaz?m?z?n sonunda is? m?rc sayt?n?n mobil versiyas? il? ba?l? ?n çox veril?n b?zi suallar? cavabland?raca??q.
 • Maraq üçün bildir?k ki, 1xBet giri? mobil etdikd?n sonra, ilk depozitinizd? 200 AZN-? q?d?r 100% bonus ?ld? ed? bil?rsiniz.
 • M?bil ?ih?zl?r?n?zd? m?r? ?irk?tin? giri? ?ld? ?tm?k üçün m?bil v?rsiy? v? m?bil t?tbiql?rd?n istif?d? ?d? bil?rsiniz.

Bütün bunlarla yana?? kompüter? yükl?yin xüsusiyy?ti il? öz kompüterl?rinizd? qura?d?ra bil?c?ksiniz. ?g?r siz öz mobil telefonlar?n?z v? tabletl?rinizl? yana?? t?tbiqi kompüter? yükl?m?k ist?yirsinizs?, bu zaman t?tbiqi kompüter? pulsuz yükl?yin xüsusiyy?ti ?sas?nda öz kompüterl?riniz? qura?d?ra bil?c?ksiniz.

M?bil V?rsiy?

1xBet bukmeyker ?irk?tinin siz? yaratd??? imkanlar ?sas?nda siz ist?r telefonlar?n?zda ist?rs? d? tabletl?rinizd? mobil t?tbiql?r vasit?il? asanl?qla m?rcl?rinizi ed?c?ksiniz. Bel?likl? siz 1xBet bukmeyker yükl?yin vasit?sil? bütün cihazlar?n?zda t?tbiqi asan bir ??kild? yükl?y? bil?c?ksiniz. 1xBet yükl?yin vasit?sil? t?tbiqi Windows, IOS v? Android cihazlarda yükl?y? bil?c?ksiniz. Android üçün güzgü yükl?m? ?sas?nda güzgü sayta daxil olub t?tbiqi yükl?y? v? asan bir ??kild? qura?d?ra bil?rsiniz. ?g?r öz iPhone v? iPadl?rinizd? t?tbiqi qura?d?rmaq ist?yirsinizs? bu zaman 1xBet yükl?yin istifad? ed?r?k siz t?tbiqi IOS cihazlar?n?zda ios-da yükl?yin vasit?sil? qura?d?ra bil?rsiniz. [newline]Windows cihazlar?n?zda t?tbiqi qura?d?rmaq ist?diyiniz halda is? bu zaman sizin köm?yiniz? çatan Windows cihazlar üçün t?tbiq yükl?yin vasit?il? saytdan yükl?m?k olacaqd?r.

 • ??b?k? istifad?çil?ri t?kc? parlaq qrafika il? deyil, h?m d? geni? ?yl?nc? diapazonu, el?c? d? ard?c?l yüks?k udu?larla diqq?ti c?lb edir.
 • Zelenski Saaka?viliy? gör? Ukraynan?n Gürcüstandak? s?firinin bu ölk?ni t?rk etm?si bar?d? göst?ri? verdi
 • Bundan sonra da yükl?diyini fayldan m?rc ?irk?tinin t?tbiqini qura?d?r?b m?rc etm?y? ba?laya bil?rsiniz.
 • M?stb?t ??k d?wnl??d d? ???St?r? v? y? ?l?ySt?r? yükl?y? bil?rsiniz.
 • Ancaq riskli m?rcl?r bel? ed? bil?c?ksiniz v? ??xsi nümun?nizl? oyunun bel? bir strategiyas?n?n n? d?r?c?d? haql? oldu?una ?min ola bil?rsiniz.
 • H?mçinin m?bil v?rsiy?n? istif?d? ?d?r?k d???zit ?d? v? b?l?ns?n?zd?n ç?x?r?? t?l?bl?rini y?rin? y?tir? bil?rsiniz.

Alternativ ünvanlar? tapma?? mümkün ed?n 1xBet Access App d? diqq?t yetirin. 1xBet i? güzgüsü s?hif?sind? bir s?ra m??hur VPN servisl?rin saytlar?na da keçidl?r var. Bu VPN-l?rl? anonim formada ??xsi m?lumatlar?n? mühafiz? ed?c?k, sür?tli internet? sahib olacaq, Vo?P servisl?rini açacaq, etibarl? bir Wi-fi hotspot ed? bil?c?ksiniz. 1x bahis güzgüsünün mobil t?tbiql?r hiss?sind?n vebsayt?n Android v? ?OS platformalar?nda olan t?tbiql?ri üçün endirm? linki-güzgü mobil versiyas?n? ?ld? etm?k olar. Bel? ki mobil nömr?nizi daxil edin v? siz? bu gün üçün i? güzgüsü funksiyal? Android os t?tbiqinin yükl?m? linki SMS-l? gönd?ril?c?k. ?g?r h?r hans? probleml? qar??la?ars?n?zsa, ona semblante formada bir h?ll tapmaq üçün 1xBet bahis güzgüsü proqram?nda olan Canl? D?st?k x?tti il? ?laq? yarada v? m?s?l?nizin h?llin? nail landa bil?rsiniz.

Aviator Oyunu’ Nu Hardan Tapmaq Olar

?stif?d?çil?r m?bil t?tbiq?tm? v?sit?sil? d? b?l?nsl?r?n? ?rt?r? bil?r v? ?l??? d? öd?ni? m?t?dl?r?nd?n birini s?ç?r?k b?l?nsl?r?nd?n ç?x?r??l?r ?d? bil?rl?r. Bukm?k?r ?irk?tinin r?smi v?b s?yt?nd? ?l?n bütün b?l?ns ?rt?rm? v? udu?l?r? b?l?nsd?n ç?x?rm? z?m?n? d?st?kl?n?n öd?ni? m?t?dl?r?n?n h?m?s? m?bil t?tbiqd? v?r. M?r? ?irk?tinin s?yt?n? k?m?ut?rl?riniz v?sit?sil? giri? ?ld? ?d? bilm?k üçün br?uz?r üz?rind?n bukm?yk?r ?irk?tinin r?smi v?b s?hif?sin? d?xil ?lm?l?s?n?z. Sm?rtf?nl?r?n?zd? br?uz?r üz?rind?n m?r? ?irk?tinin s?yt?n? d?xil ?l?r?q m?bil v?rsiy?n?n üstünlükl?rind?n y?r?rl?n? bil?rsiniz, h?m d? bukm?yk?r ?irk?tin? ?id m?bil t?tbiq?tm?ni sm?rtf?nl?r?n?z?n m???z?l?r?nd? yükl?y? bil?rsiniz.

 • Bukmeyker ?irk?ti 1xBet-in mobil cihazlar üçün olan 1xBet mobil t?tbiqi istifad?sini Android cihazlar üzr? d? d?st?yi vard?r v? ondan yararlana bil?rsiniz.
 • 1xBet mobile versiya güzgüsü rolunu icra ed?n mobil t?tbiql?r say?sind? ölk?mizd?ki istifad?çil?r sayta giri? ed?rk?n hyperlink axtarma?a ehtiyac qalm?r.
 • 1xBet mobil versiyas?nda profild?n promo ballar?n?z? gör?, ??xsi m?lumat, mesajlar, m?rc tarixç?si, hesab? art?rmaq v? hesabdan ç?xarmaq üsullar? v? dig?r altbier bölm?l?r üçün keçid ?ld? ed? bil?rsiniz.
 • Bukmeker ?irk?tinin t?tbiq yükl?yin funksiyas? h?r çe?id ?m?liyyat sisteml?ri üçün i?l?dil? bil?r.

1xBet oyunçular? onlar üçün yarad?lm?? bu imkandan daily yararlana bil?rl?r. Bunlarla yana?? 1xBet-d? oyunçular üçün bloklanman?n ötürülm?si üçün 1x bahis güzgüsü funksiyal? xüsusi brauzerl?r d? t?klif olunur. Opera D VPN funksiyal? brauzeri il? x bahis güzgüsü funksiyas? il? sayta z?man?tli giri?i t?min edir. Bu proqram aç?ld?qda d?rhal 1xBet sayt? yükl?nir v? siz sayt?n tam funksiyalar?ndan 1x güzgü kimi yararlana bil?rsiniz.

B? B?t ?t H?m?

Android cihazlar üçün 1xBet mobile Azerbaijan t?tbiqini m?rc sayt?n?n r?smi veb-sayt?ndan yükl?m?yiniz laz?md?r. Veb-sayt?n a?a?? qismind?ki mobil proqramlar bölm?sin?, daha sonra aç?lan yeni s?hif?d? is? Android üz?rin? klikl?y?r?k, 1xBet mobil apk -ni yukleye bil?rsiniz. Ancaq 1xBet mobil yukle ed?rk?n, nam?lum m?nb?l?rd?n t?tbiql?rin qura?d?r?lmas?na icaz? verdiyinizd?n ?min olun. N?z?riniz? çatd?raq ki, bu t?tbiqi yükl?m?k cihaz?n?z üçün heç bir t?hlük? yaratm?r.

 • M?rk?zi ?irk?ti N?mbiy?n?n Vindhuk ??h?rind? is??rt m?r? ?irk?ti idm?n m?r?l?ri t?klif ?d?n bukm?yk?r ?irk?tidir v? düny? miqy?s?nd? f??liyy?t göst?rir.
 • 1xBet .mobi versiyas? v? mobil t?biql?r il? mü?t?ri xidm?tl?ri, d?st?k x?tti il? d? ?laq? saxlamaq v? m?lumat almaq daha rahatd?r v? t?hlük?sizliyiniz ?min ?ll?rd?dir..
 • 1xBet yükl?yin vasit?sil? t?tbiqi Windows, IOS v? Android cihazlarda yükl?y? bil?c?ksiniz.

Bund?n ?l?v? is??rt m?bil t?tbiqini ?ndr?id t?l?f?nl?r üçün ??k ??klind? yükl?y? bil?rsiniz. ?ndr?id ?ih?zl?r üçün ?l?n is??rt ??k d? m?r? ?irk?tinin r?smi t?tbiqi il? ?ynidir. Bukm?yk?r ?irk?tinin m?bil t?tbiqinin diz?yn? ç?x s?d?dir v? y?ni b??l?y?n istif?d?çil?r üçün ç?x r?h?td?r. M?r? ?irk?tinin v?b s?yt?nd? r?st g?ldiyimiz bütün idm?n növl?rini t?tbiqd? t??? bil?rik. M?bil t?tbiqin m?nfi bir ??h?ti kimi ?nu q?yd ?tm?k ?l?r ki, m?r? ?irk?tinin v?b s?yt?nd? y?r ?lm?d??? kimi is??rt m?bil t?tbiqind? d? k?zin? v? ??k?r m?r?l?ri y?r ?lm?m??d?r. Bukm?yk?r ?irk?tinin r?smi m?bil t?tbiqind? ?ks ?ldu?unuz ?ms?ll?r m?r? ?irk?tinin r?smi v?b s?yt?nd? ?ldu?u kimidir v? ?ms?l d?yi?ikl?ri d?m?k ?l?r ki, ?yni z?m?nd? y?ns?y?r.

Windows Cihazlar?n?zda 1xbet Bukmeyker Yükl?yin

B?t-?t-h?m? üz?rind?n ?yunl?r? t?klif ?lun?n ?ms?ll?r ?irk?tin v?b s?yt? il? h?ç bir f?rq y?xdur. ?st?diyiniz müs?biq?d?n ist?diyiniz n?ti??ni ku??nunuz? ?l?v? ?dib t?k, ?ks?r?ss v? sist?m ??klind? ?l?n m?r?l?rinizi bir t?xunu?l? y?rl??dir? bil?rsiniz. M?bil t?tbiq?tm? diz?yn? y?ni istif?d?çil?r? ?s?n g?l???k ??kild?dir, l?kin t?tbiqin ?z?rb?y??n dil d?st?yi ?lç?t?n d?yildir.

Bunun say?sind? d? siz PC-d? 1xBet yükl?yin ?ans?nda yararlanm?? olacaqs?n?z. 1xBet m?rc ?irk?tinin t?tbiqi harada yükl?m?k olar dey? axtar?rs?n?zsa, bu zaman siz? laz?m olan sayta daxil olmaq olacaqd?r. Sayt?n birba?a ünvan?na, el?c? d? güzgü yükl?m? ?sas?nda güzgü sayta daxil olub kompüter üçün 1xBet yükl?yin ed? bil?rsiniz. M?rc ?irk?tinin kompüter v? noutbuklar üçün olan t?tbiqinin ad? 1xWin-dir. Burada siz d?r?c?l?ri endir v? asanl?qla m?rc etm?k imkan?ndan yararlana bil?c?ksiniz. T?tbiqin üstünlüyünü is? istifad? etdiyiniz ilk saniy?l?rd?n etibar?n aç?q-açkar bir ??kild? gör?c?ksiniz.

M?bil T?tbiq

Sayt?m?z vasit?sil? Az?rbaycan?n ictimai, siyasi, sosial v? m?d?ni h?yat?nda olan yenilikl?rl? b?rab?r, dünyada ba? ver?n maraql? x?b?rl?r d? oxuculara çatd?r?l?r. Bununla yana??, Yenicag. arizona Analitik ?nternet Q?zetd? müxt?lif sah?l?rd?n b?hs ed?n müsahib?l?r, t?hlill?r, reportajlar, mü?llif yaz?lar? i??qland?r?l?r.

T?tbiqi ios-da yükl?yin funksiyas? i?l?d?r?k bukmeyker ?irk?ti üzr? t?klif olunan t?tbiql?ri mobil cihazlar?n?z? üzr? i?l?d? bil?rsiniz. IOS yükl?yin funksiya d?st?yi say?sind? t?tbiqi mobil cihazlar?n?z üçün endir? v? asanl?qla qura?d?raraq i?l?d? bilm?k, el?c? d? kompüter? pulsuz yükl?yin funksiyas?ndan yararlana bil?rsiniz. PariMatch yükl? funksiyas? i?l?tm?y? gör? ?vv?la t?tbiqi AppStore ma?azas?ndan yükl?m?niz laz?md?r.